Kişisel Veri Talep Formu

T. No.

Talep Tarihi

Cevap Tarihi

Talep sahibi

Adı Soyadı:

Kimlik No :

Adresi:

 

Telefon:

E- posta adresi:

Tercih edilen iletişim aracı:

Posta:  ☐                                         E-posta:    ☐

İmza:

 

Talep sahibinin EREN ile olan ilişkisi

☐ Çalışan/  çalışanının yakını

☐ Eski çalışanı /  eski çalışanının yakını

☐ İş başvurusu yapmış

☐ Müşteri

☐ Ziyaretçi

☐ Tedarikçi

☐ Diğer ………………………………………………………………………..(Açıklayınız)

Talep Tipi

  1. ☐ Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme
  2. ☐ Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
  3. ☐ Kişisel verilerin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
  • ☐ Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
  1. ☐ Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme
  2. ☐ Kanunun 7. Maddesi çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme
  3. ☐ Yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
  4. ☐ İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
  • ☐ Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

Diğer Talepler

☐ Veri sahibinin kişisel verilerin işlenebilmesi için verdiği açık rızasını geri çekmesi

Talebi Alan

Adı Soyadı:

Unvan:

İmza:

 

Eren Tar. Ür. San. Ve Tic. Ltd. Şti.

Sarıibrahimli mah. Kızılyaka Mevkii No.3 Akdeniz/Mersin 

Tel: 0324 454 14 87  Fax: 0324 454 14 89